User: Polska Partia Socjalistyczna

Date posted: Sun, 15 Nov 2020 10:06:01 GMT

app-facebook
Polska Partia Socjalistyczna
about a year ago

Wczorajszego dnia założyliśmy zagraniczne koło Polskiej Partii Socjalistycznej w Wielkiej Brytanii w mieście Coventry. Składa się ono zarówno z osób, które jeszcze przed wyjazdem z Polski były zapisane do PPS, jak i z całkowicie nowych osób zaliczających się do Polonii na Wyspach. Koło to nie będzie ograniczać się wyłącznie do jednego miasta, działacze żyją w różnych brytyjskich miejscowościach. Będą sumiennie działać by aktywizować oraz integrować polskich emigrantów pod szt...

See more
284
17
35