สหรัฐฯ ส่ง K-9 ช่วยตำรวจไทย

Uploader: Thairath Online

Original upload date: Wed, 04 Mar 2015 00:00:00 GMT

Archive date: Sun, 07 Nov 2021 23:14:31 GMT

เจ้าจังโก สุนัขสายพันธุ์มาลินัวส์ คือ สุนัข เคไนน์ 1 ใน 12 ตัว ที่ผ่านหลักสูตรการตรวจหาวัตถุระเบิดเบื้องต้น จากสหรัฐอเมริกามาแล้ว ก่อนจะถูกลำเลียงมาส่งมอบให้กับศูนย์ฝึกสุนัขตํารวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ
...
Show more