צפו | מעצר שווא, בתוך שטיבלאך תולדות אברהם יצחק, באמצע הלל,

Uploader: בצדק

Original upload date: Thu, 02 Dec 2021 00:00:00 GMT

Archive date: Thu, 19 Oct 2023 22:56:46 GMT

במהלך פשיטה משטרתית למחיקת גרפיטי של דגלי פלסטין בשכונת מאה שערים נכנסו המשטרה לתוך שטיבלאך תולדות אברהם יצחק וקטפו באלימות בחור חף מפשע שזה עתה גמר להתפלל, האירוע קרה ביום רביעי כז כסליו תשפ"ב ב 9:00
...
Show more