חטיפים מסוכנים של טורקיה...

Uploader: ליהי מאמן אישי

Original upload date: Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT

Archive date: Thu, 11 Jan 2024 21:49:57 GMT

כדורים חמורים שיכולים להרוג אנשים ולעשות להם נזקים חמוריםוהם קשורים בפנים שאי אפשר לראות אותם כי הם קשורים מבפנים וזה מסוכן כי אם אתם אוכלים אפשר להיות לכם חיזוק ריאה ולפצות אותכם בנזקים חמורים שיכולי
...
Show more