Marian Days 2016 - Thánh Lễ Đại Trào Khai Mạc - Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa - Kiệu Thánh Thể

Uploader: MarianDaysNTM

Original upload date: Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 GMT

Archive date: Sat, 04 Dec 2021 09:07:20 GMT

Opening Ceremony Pontifical Mass - Thứ Năm ngày 4 tháng 8 năm 2016 tại Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ